RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 134 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 134 tr 22 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điền chữ số vào dấu * để:

a) 3*5 chia hết cho 3

b) 7*2 chia hết cho 9

c) *63* chia hết chi cả 2, 3, 5, 9.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\overline {\left( {3*5} \right)} \) ⋮ <=> [3 + (*) + 5] ⋮ 3 <=> [8 + (*)] ⋮ 3

Suy ra: (*) ∈ {1; 4; 7}

Vậy ta có các số: 315; 345; 375.

b) Ta có \(\overline {\left( {7*2} \right)} \) ⋮ 9 <=> [7 + (*) + 2] ⋮ 9 ⇔ [9 + (*)] ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ {0; 9}

Vậy ta có các số: 702; 792.

c) \(\overline {\left( {*6*3} \right)} \) chia hết cho 2 và 5 nên chữ số hàng đơn vị là 0.

Ta có: \(\overline {\left( {*6*3} \right)} \) ⋮ 9 <=> [(*) + 6 + 3 + 0] ⋮ 9 <=> [9 + (*)] ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ {0; 9}

Vì (*) ở vị trí hàng nghìn nên phải khác 0 để thỏa mãn là số có bốn chữ số.

Vậy ta có số: 9630.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 134 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)