YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12.1 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 12.1 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Nếu a + b + c = 9 thì \(\overline {abc} \) ⋮ 9

b) Nếu a + b + c = 18 thì \(\overline {abc} \) ⋮ 18

c) Nếu \(\overline {abc} \) ⋮ 9 thì a + b + c = 9.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đúng

b) Sai vì với số 189 có tổng các chữ số bằng 18 nhưng không chia hết cho 18.

c) Sai vì a + b + c có thể bằng 18. Ví dụ số 189

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON