YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12.2 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 12.2 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số và chia hết cho 3 là 102.

Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số và chia hết cho 3 là 999.

Khoảng cách giữa hai số liên tiếp chia hết cho 3 là 3.

Do đó, tổng số các số là: (999 - 102) : 3 + 1 = 300 (số)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON