ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Giải phương trình (3x-2).(4x+5) = 0

Câu 1: Giải các phương trình sau:

a, (3x-2).(4x+5) = 0 b,\(\dfrac{x+3}{x+1}+\dfrac{x-2}{x}=2\)

Câu 2: Giải các bất phương trình sau:

a, 5x - 2<4x +6 b, \(\dfrac{x-3}{5}+1>2x-5\)

Câu 3: Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm. AD là tia phân giác của góc A (D thuộc BC)

a, Tính \(\dfrac{DB}{DC}\)

b, Kẻ đường cao AH (H thuộc BC). Chứng minh rằng: tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA

c, Tính\(\dfrac{StamgiacAHB}{StamgiacCHA}\)

Cần người giải giúp ạ. Cảm ơn trước

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1.

  a) (3x - 2)(4x + 5) = 0

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x-2=0\\4x+5=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{2}{3}\\x=-\dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.\)

  Vậy........................

  b) \(\dfrac{x+3}{x+1}+\dfrac{x-2}{x}=2\left(x\ne0;x\ne-1\right)\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{x\left(x+3\right)}{x\left(x+1\right)}+\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+1\right)}{x\left(x+1\right)}=\dfrac{2x\left(x+1\right)}{x\left(x+1\right)}\)

  \(\Leftrightarrow\) x2 + 3x + x2 + x - 2x - 2 = 2x2 + 2x

  \(\Leftrightarrow\) 2x2 + 2x - 2x2 - 2x = 2

  \(\Leftrightarrow\) 0 = 2 (vô lí)

  Vậy phương trinh vô no

  Bài 2

  a) 5x - 2 < 4x + 6

  \(\Leftrightarrow\) 5x - 4x < 2 + 6

  \(\Leftrightarrow\) x < 8

  Vậy....................

  b) \(\dfrac{x-3}{5}+1>2x-5\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{x-3+5}{5}>\dfrac{5\left(2x+5\right)}{5}\)

  \(\Leftrightarrow\) x + 2 > 10x + 25

  \(\Leftrightarrow\) -25 + 2 > 10x - x

  \(\Leftrightarrow\) -23 > 9x

  \(\Leftrightarrow\) x < \(-\dfrac{23}{9}\)

  Vậy.............................

  Bài 3

  Goi x(km) là quãng đường AB (x>0)

  Thời gian ô tô đi đến tỉnh B là: \(\dfrac{x}{40}\)(giờ)

  Thời gian ô tô về tỉnh A là: \(\dfrac{x}{30}\)(giờ)

  Do cả đi lẫn về mất 10h30' = \(\dfrac{21}{2}\)h nên ta có phương trình:

  \(\dfrac{x}{40}+\dfrac{x}{30}=\dfrac{21}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{3x}{120}+\dfrac{4x}{120}=\dfrac{1260}{120}\)

  \(\Leftrightarrow\) 3x + 4x = 1260

  \(\Leftrightarrow\) 7x = 1260

  \(\Leftrightarrow\) x = 180 (tm)

  Vậy quãng đường dài 180 km

    bởi Biết Là Ai Mà 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)