ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTNN của biểu thức C = 2x^2 + 2y^2 + 2018/4xy

Cho x + y = 1, tìm Giá Trị Nhỏ Nhất biết C = 2x2 + 2y2 + 2018/4xy

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(C=2x^2+2y^2+\dfrac{2018}{4xy}\)

  \(\)Ta có:\(\left(x-y\right)^2\ge0\)

  \(\Rightarrow x^2-2xy+y^2\ge0\)(1)

  \(\Rightarrow x^2+2xy+y^2-4xy\ge0\)

  \(\Rightarrow\left(x+y\right)^2\ge4xy\)

  \(\Rightarrow\dfrac{2018}{4xy}\ge\dfrac{2018}{1^2}=2018\left(2\right)\)

  Tiếp tục (1)\(\Rightarrow\)\(x^2+y^2\ge2xy\)

  \(\Rightarrow2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2=1\left(3\right)\)

  Từ (2) và (3)=>\(C\ge2019\)

  Dấu "=" xảy ra khi x=y=0,5

    bởi Nguyễn Văn Diêm 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1