RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 140 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 140 tr 23 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào dấu * các chữ số thích hợp

\(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{****}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{2118*}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì **** x 9 = 2118* nên \(\overline {2118*}  \vdots 9\)

<=> [2 + 1 + 1 + 8 + (*)] ⋮ 9 <=> [12 + (*)] ⋮ 9

Vì (*) là số tự nhiên có một chữ số nên (*) = 6.

Vậy 21186 : 9 = 2354

Vậy ta có:

\(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{2354}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{21186}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 140 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)