YOMEDIA
UREKA

Bài tập 102 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 102 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 102

Câu a:

Vì 3564 có tổng các chữ số là 3 + 5 + 6 + 4 = 18, chia hết cho 3;

4352 có 4 + 3 + 5 + 2 = 14 không chia hết cho 3, không chia hết cho 9;

6531 có 6 + 5 + 3 + 1 = 15 chia hết cho 3;

6570 có 6 + 5 + 7 + 0 = 18 chia hết cho 9;

1248 có 1 + 2 + 4 + 8 = 15 chia hết cho 3.

Vậy A = {3564; 6531; 6570; 1248}

Câu b:

B = {3564; 6570.

Câu c:

B ⊂ A

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 102 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF