YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 46 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 46 sách GK Tin học lớp 10

Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói chung.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 46 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • An Mai

  2.Viết chương trình nhập vào 2 mảng n,m phần tử (n,m là số nguyên dương nhập từ bàn phím). In ra kết quả ghép 2 mảng thành 1 mảng và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  GIÚP MÌNH VỚI!!! MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM

   

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Đào Bảo

  A. JMonkey Engine

  B. C++

  C. Cocus Creature

  D. Game Maker

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1