ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 5 Ngôn ngữ lập trình - Tin học 10

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 về Ngôn ngữ lập trình - Tin học 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy
  • C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ
  • A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện
  • B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
  • C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy
  • D. Một phương án khác
   
   
  • A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh
  • B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được
  • C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
  • D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt
  • A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được
  • B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể
  • C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán
  • D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản
  • A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được
  • B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên
  • C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
  • D. Thực hiện được trên mọi loại máy
  • A. Hợp ngữ
  • B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • C. Ngôn ngữ máy
  • D. Pascal
  • A. Ngôn ngữ khoa học
  • B. Ngôn ngữ tự nhiên
  • C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày
  • D. Ngôn ngữ để viết chương trình
  • A. Ngôn ngữ bậc cao
  • B. Hợp ngữ
  • C. Ngôn ngữ máy
  • D. Cả A,B,C đều sai
    
  • A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao
  • B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ
  • C.
   Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao
  • D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy
  • A. Ngôn ngữ bậc cao
  • B. Hợp ngữ
  • C. Pascal
  • D. Ngôn ngữ máy
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)