YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính % CO2 và SO2 trong hỗn hợp biết tỉ khối của hỗn hợp với khí N2 là 2?

1.cho 15g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và R(đứng trước H) tác dụng với 1 lít dd hỗn hợp axit HCl xM và H2SO4 yM (3x=y)thu được 8,4 lít khí H2.dd Y và 2,55g kim loại k tan.Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dd Y

2.Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tỉ khối so với nitơ bằng 2.Tính thành phần % về thể tích của CO2 và SO2 trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Sau phản ứng thu được kim loại không tan => nHCl = x (mol); nH2SO4 = y (mol)

  => Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}3x=y\\x+2y=0,75.2\left(bao.toan.H\right)\end{matrix}\right.\)

  m muối = m kim loại + maxit - mH2

  = (15 - 2,55) + (3/14 . 36,5 + 9/14 . 98) - 0,75.2

  = 81,77 (gam) @@ sao như vậy được nhỉ

    bởi Lê Thị Hồng Yến 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON