Tính CM của CH3COOH biết cho 500mlCH3COOH tác dụng với Na thu được 32,8g muối?

bởi Trần Phương Khanh 22/04/2019

Cho 500ml dd axit axetic t/d hoàn toàn vs Na.sau pư kho cạn dd thu đc 32,8g muối a, Tính nồng độ mol/l CH3COOH b,Vh2 =?

Câu trả lời (1)

 • pt 2CH3COOH+2Na\(\rightarrow\)2CH3COONa+H2

  ta có nCH3COONa=\(\dfrac{32,8}{82}\)=0,4 mol

  theo pt nCH3COOH=NCH3COONa =0,4 mol \(\Rightarrow\)Cm CH3COOH=\(\dfrac{0.4}{0,5}\)=0,8 mol/l

  theo pt nH2 =1/2 n CH3COOH =0,2 MOL

  \(\Rightarrow\)V H2 =0,2 *22,4=4,48 l

  bởi Nguyen Van Bien 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan