tìm CTPT của Nicotin, biết 122

bởi Long lanh 18/05/2019

Nicotin(C10H14N2) là một chất gây nghiện có trong thuốc lá. Đốt cháy hoàn toàn 6,48g Nicotin cần dùng 12,096 lít Oxi(đktc), thu được 1,12g khí Nito, khí CO2, H2O. Trong đó số mol khí CO2 bằng 10/7 số mol H2O.

a) Tính khối lượng của H2O thu được, thể tích khí CO2 thoát ra

b) tìm CTPT của Nicotin, biết 122<MNicotin<203

Câu trả lời (1)

 • a,Gọi a (mol)là số mol H2O thì 10a/7 (mol)là số mol của CO2

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  mNicotin + mO2 = mN2 + mCO2 +mH2O

  Hay 6,48+\(\dfrac{12,096}{22,4}\times32\)=1,12+10a/7.44+18a

  =>a=0,28

  =>mH2O=0,28.18=5,04g

  nCO2=(10.0,28)/7=0,4(mol)

  b, Theo định luật bảo toàn nguyên tố chấtnicotin có C, N, H và có thể có O

  Ta có nC=nCO2=0,4 (mol)

  -> mC=0,4.12=4,8(g)

  nH=2nH2O=2.0,28=0,56(mol)

  mC+mH+mN=4,8+0,56+1,12=6,48

  => Chất nicotin ko có O

  nN=1,12:28=0,04(mol)

  ->CTHH của chất nico tin có dạng: CxHyNz

  Ta có:

  x:y:z=0,4:0,56:0,04=10:14:2

  CTĐGN cuủa chất nicotin là C10H14N2

  => CTPT của chất có dạng (C10H14N2)n

  Theo bài ra ta có 122<Mnicotin<203

  Hay 122<162n<203

  => n=1

  Vậy CTPT của chất nicotin là C10H14N2

  bởi Trương Sơn 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan