YOMEDIA
IN_IMAGE

Xác định A biết đốt cháy hết X thu được 20,16 lit CO2 và 14,4g H2O?

Một hỗn hợp X gồm 2,24lit C3H4 và 4,48 lit 1 hidrocacbon A. Đốt cháy hết X thu được 20.16 lit CO2 và 14,4gam H2O. XĐ CTPT của A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(C_3H_4\left(0,1\right)+4O_2-t^o->3CO_2\left(0,3\right)+2H_2O\left(0,2\right)\) (1)

  \(C_xH_y\left(0,2\right)+\left(x+\dfrac{y}{4}\right)O_2-t^o->xCO_2\left(0,6\right)+\dfrac{y}{2}H_2O\left(0,6\right)\) (2)

  \(n_{CO2}=0,9\left(mol\right);n_{H2O}=0,8\left(mol\right);n_{C_xH_y}=0,2\left(mol\right)\)

  Ta thấy: \(C_xH_y\) cháy cho \(n_{CO_2}=n_{H_2O}\)

  => CTDC: \(C_nH_{2n}\)

  Số C = \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{C_xH_y}}=\dfrac{0,6}{0,2}=3\)

  => CTPT: \(C_3H_6\)

  CTCT: \(CH_2=CH-CH_3;\)

  Hỏi đáp Hóa học

    bởi NGUYỄN THỊ NGỌC CHAUA 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON