RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau: 

\(Al \xrightarrow[ \ ]{ \ (1) \ } AlCl_{3}\xrightarrow[ \ ]{ \ (2) \ } Al(OH)_3\xrightarrow[ \ ]{ \ (3) \ } NaAlO_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ (4) \ } Al(OH)_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (5) \ }\)\(Al_{2}O_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (6) \ } Al\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Bài 1 thuộc dạng toán hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học. Từ một chất để tạo ra một chất mới có nhiều cách. Ví dụ như sau:

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) 2Al(OH)3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ }\) Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) 4Al + 3O2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)