YOMEDIA

Bài tập 1 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau: 

\(Al \xrightarrow[ \ ]{ \ (1) \ } AlCl_{3}\xrightarrow[ \ ]{ \ (2) \ } Al(OH)_3\xrightarrow[ \ ]{ \ (3) \ } NaAlO_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ (4) \ } Al(OH)_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (5) \ }\)\(Al_{2}O_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (6) \ } Al\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Bài 1 thuộc dạng toán hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học. Từ một chất để tạo ra một chất mới có nhiều cách. Ví dụ như sau:

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) 2Al(OH)3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ }\) Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) 4Al + 3O2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Nghĩa

  Câu 47: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây? A. NaOH. B. BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quỳnh Trang

  Hòa tan m g Al vào dd HCl thu được dd X trong suốt. Thêm từ từ dd NaOH 0,1 M vào X khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa. khi hết 1000ml hoặc 1400 ml đều thu được a g kết tủa. a,m???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1.Để miếng nhôm nặng 5,4g trong không khí một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dd HCl dư thì bay ra 3,36l khí (đktc).Tính khối lượng A và phần trăm bị oxi hóa thành oxit

  2. Điện phân nước thu được 6,72l khí A(đktc) ở điện cực âm

  a.Tính số phân tử nước bị điện phân

  b. Tính số nguyên tử có trông chất khí B thu được ở điện cực dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4 tạo ra Al2(SO4)3 và H2O.

  a, tính khối lượng H2SO4.

  b, tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA