YOMEDIA

Bài tập 2 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Bài 2 là bài giới hạn về thuốc thử dùng để nhận biết mà số lượng chất cần nhận biết lại chỉ có 2 chất. Như vậy điểm khác nhau duy nhất chính là thứ tự phản ứng.

Lời giải:

Ta tiến hành như sau:

 • Bước 1: Đánh số lọ 2 đựng dung dịch là (1), (2)
 • Bước 2:
  • Lấy dung dịch ở lọ thứ nhất nhỏ dần dần vào lọ thứ hai nếu sau một lát thấy có kết tủa, kết tủa tăng dần thì lọ thứ nhất đựng dung dịch AlCl3 còn lọ thứ hai đựng dung dịch NaOH.
  • Ngược lại, nếu thấy mới đầu kết tủa, sau đó kết tủa tan dần thì lọ thứ nhất đựng dung dịch NaOH, lọ thứ hai đựng dung dịch AlCl3.

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng là: Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  đốt 21,6 gam 1 miếng nhôm trong không khí oxi.sau đó thu được 36 gam hon hợp x gồm Al2O3 và Al dư (trong đó Al dư chiếm 15%về khối lượng )

  a tính khối lượng oxi đã phản ứng

  b tính % khối lương miếng nhôm đã pứ với oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Cho m(g) hh 2 kim loại Al và Ag tác dụng với lượng H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí.Sau pứ còn 4,6g kim loại k tan.Tính thành phần % theo m mỗi kim loại trong hh bđ.

  2.A là dd H2SO4,B là dd NaOH

  -Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C làm quỳ tím hóa đỏ.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd C,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  -Trộn 50ml dd A với 100ml dd B được dd D làm quỳ tím hóa xanh.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  Tìm nồng độ mol của dd A và B (để đó chị Wind giải) :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  cho vào bình kín 6,72 lít khí CO(ĐKTC) và V lít khí O2 rồi đốt cho pứ xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hopự khí X biết dX/H2 =18. Tính V ở đktc

  giúp mik với nha thank nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>