YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nhận định & Phương pháp

Bài 2 là bài giới hạn về thuốc thử dùng để nhận biết mà số lượng chất cần nhận biết lại chỉ có 2 chất. Như vậy điểm khác nhau duy nhất chính là thứ tự phản ứng.

Lời giải:

Ta tiến hành như sau:

  • Bước 1: Đánh số lọ 2 đựng dung dịch là (1), (2)
  • Bước 2:
    • Lấy dung dịch ở lọ thứ nhất nhỏ dần dần vào lọ thứ hai nếu sau một lát thấy có kết tủa, kết tủa tăng dần thì lọ thứ nhất đựng dung dịch AlCl3 còn lọ thứ hai đựng dung dịch NaOH.
    • Ngược lại, nếu thấy mới đầu kết tủa, sau đó kết tủa tan dần thì lọ thứ nhất đựng dung dịch NaOH, lọ thứ hai đựng dung dịch AlCl3.

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1