RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 79 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 79 sách GK Lý lớp 12

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B? 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

1 - e:     Mạch có R thì  u cùng pha so với i

2 - c:     Mạch có R, C mắc nối tiếp thì u trễ pha so với i    

3 - a:     Mạch có R, L mắc nối tiếp thì u sớm pha so với i       

4 - b:     Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L> Z_C\)) thì u sớm pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i       

5 - d:     Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L < Z_C\)) thì u trễ pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i 

6 - f:      Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L = Z_C\)) thì xảy ra cộng hưởng

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 79 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)