Bài tập 1 trang 79 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 79 sách GK Lý lớp 12

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Gợi ý trả lời bài 1

Định luật Ohm cho đọan mạch có R, L, C mắc nối tiếp:  

 • Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch.

\(I=\frac{U_{AB}}{Z_{AB}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 79 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Diễm Kiều

  Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện hiệu điện thế u=100 căn 6 cos wt. Biết Url sớm pha hơn dòng điện qua mạch góc pi/6 , uc và u lệch pha nhau pi/6. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ là ?

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
 • Vũ Mạnh Hùng

  Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần r=20 ôm và độ tự cảm L=0,6/pi(H). tụ điện C=1/2pi(mF), biến trở R. Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch u=100căn2cos100pi*t(V). Xác định công suất tiêu thụ cực đại trong toàn mạch khi biến trở R thay đổi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hanna park
  Cho đoạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở R = 18 Ω , cuộn dây và tụ điện có điện dung C thay đổi được, M là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 90 √ 2 c o s ( 100 π t ) V thì cuộn dây có hệ số công suất là 0,6. Điều chỉnh điện dung C = C0 thì điện áp hiệu dụng UMB đạt giá trị cực tiểu, khi đó cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A. Điện dung C0 có giá trị bằng
  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Tô Khánh

  cho mạch điện có R = 100 ôm Unb lệch pha với i một góc 30 và vuong pha với Uan ; Uan=Unb .tính r , Zl, Zc

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Lê Anh

  Cho đoạn mạch xoay chiều AB không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM và BM. Đoạn AM là một cuộn dây không thuần cảm (R=50\Omega; L=\frac{1}{2\pi }H) ; đoạn mạch MB là một tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u=U\sqrt{2} cos 100\pit (V) ; với U có giá trị không đổi. Điều chỉnh C đến tổng điện áp hiệu dụng (UAM + UMB ) đạt giá trị cực đại thì độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu AB và dòng điện qua mạch có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A.300

  B.450

  C.680

  D.250

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Thoa

  cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 1/pi (mF) mắc nối tiếp. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u= 50 căn 2.cos(100pi.t -3pi/4), CƯờng độ dòng điện trong mạch khi t=0.01s là:
  A. -5 A
  B. +5 A
  C. + 5 căn 2 A
  D. -5 căn 2 A

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Hà Anh

  Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây. điện trở thuần và cảm kháng cuộn dây có giá trị bằng nhau. điện áp hiệu dụng ở 2 đầu tụ điện là 40sqrt2 V và trễ pha so với điện áp của mạch là pi/4. điện áp hiệu dụng ở 2 đầu mạch là:

  A. 40sqrt2

  B. 40

  C. 60sqrt2

  D. 60

  Theo dõi (0) 1 Trả lời