YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 63 trang 33 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 63 tr 33 sách GK Toán 9 Tập 1

Rút gọn biểu thức sau:

a) \(\sqrt{\frac{a}{b}}+\sqrt{ab}+\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}\) với \(a>0, b>0\)

b)  với \(m>0;x\neq 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 63

Để rút gọn biểu thức chứa biến ở bài 63 này, các bạn học sinh hãy thực hiện phương pháp đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đặt nhân tử chung và rút gọn.

Câu a:

 \(\sqrt{\frac{a}{b}}+\sqrt{ab}+\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}=\frac{\sqrt{ab}}{b}+\sqrt{ab}+\frac{a}{b}.\frac{\sqrt{ab}}{a}=\frac{(b+2)\sqrt{ab}}{b}\)

Câu b:

Vì \(m>0;x\neq 1\) nên:

Biểu thức luôn có nghĩa và: \(|m|=m\)

 

\(=\sqrt{\frac{4m^{2}(1-2x+x^{2})}{81(1-2x+x^{2})}}=\sqrt{\frac{4m^{2}}{81}}=\frac{2m}{9}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 33 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON