YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 66 trang 34 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 66 tr 34 sách GK Toán 9 Tập 1

Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}\) bằng:

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(1\)

(C) \(-4\)

(D) \(4\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 66

Để làm bài 66 này, các bạn cần giải phương trình cần tìm, so sánh điều kiện nếu có, và thử lại kết quả.

Ta có:

\(\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}\)

\(=\frac{2-\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}+\frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}\)

\(=\frac{2+2+\sqrt{3}-\sqrt{3}}{4-3}=4\)

Ta chọn đáp án D.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 34 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON