YOMEDIA

Địa Lý 9: Địa Lý Kinh Tế

Chương Địa Lý Kinh Tế​ giới thiệu đặc điểm, tình hình của các ngành kinh tế ở Việt Nam qua các năm và hiện tại. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF