Địa Lý Kinh Tế

 • Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
  Trong bài học này Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung về sự phát triển nền kinh tế của nước ta như thế nào? Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta đã tạo ra những thuận lợi và thách thức như thế nào? Để tìm hiểu các vấn đề đó mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu: Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  Nước ta là một quốc gia có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Vậy những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, các em cùng tìm hiểu trong bài học: Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp giúp các em tìm hiểu về sự phân bố nông nghiệp ở nước ta như thế nào? Ngành trồng trọt và chăn nuôi tập trung ở đâu? Có đặc điểm và tình hình như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

  Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
  Bài học này giúp các em biết được rừng ở nước ta có nhiều loại, có nhiều tác dụng trong đời sống và sản xuất; song tài nguyên rừng ở nhiều nơi của nước ta đã bị cạn kiệt, tỉ lệ đất có rừng che phủ thấp; gần đây diện tích rừng đă tăng nhờ vào việc đầu tư trồng và bảo vệ rừng. Biết nước ta có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi để phát triển và nuôi trồng thuỷ sản; song môi trường ở nhiều vùng ven biển bị suy thoái, nguồn lợi thuỷ sản giảm nhanh. Thấy được sự cần thiết phải vừa khai thác vừa bảo vệ và trồng rừng; khai thác nguồn lợi thuỷ sản một cách hợp lí và bảo vệ các vùng biển, ven biển khỏi bị ô nhiễm. Những vấn đề đó các em sẽ được tìm hiểu ở bài: Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

  Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
  Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm sẽ giúp các em cách quan sát, xử lí số liệu, vẽ biểu đồ tròn và biểu đồ đường. Qua đó dựa avfo biểu đồ đã vẽ để có thể phân tích, so sánh, đánh giá và đưa ra nhận xét đúng nhất về biểu đồ đã được vẽ xong. Để hiểu kĩ hơn về bài học này mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Hoc 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: ​Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp giúp các em tìm hiểu về các nhân tố đã tác động đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp ở nước ta. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Bài học này giúp các em tìm hiểu sự phát triển và sự phân bố công nghiệp ở nước ta như thế nào? Tình hình công nghiệp nước ta như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

  Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
  Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài: Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ giúp các em tìm hiểu về tình hình phân bố, tình hình phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

  Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông giúp các em tìm hiểu ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông của nước ta hoạt động và phát triển như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Thương mại và du lịch

  Bài 15: Thương mại và du lịch
  Bài học Thương mại và du lịch này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản cho các em học sinh về ngành thương mại và du lịch để các em có thể nêu lên được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta. Xuất khẩu khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thuỷ sản, lâm sản; nhập khẩu may mặc, thiết bị, nguyên và nhiên liệu,…Ngành du lịch nước ta ngày càng phát triển. Nhớ tên một số điểm du lịch nổi tiếng của đất nước. Mời các em cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của bài này: Bài 15: Thương mại và du lịch

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  Bài 16: Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  Xem chi tiết