YOMEDIA

Hình Học 9 Chương 2: Đường Tròn

Nội dung chương Đường tròn của môn Hình học 9 được xem là quọng tâm và khá quan trọng đối với chương trình Toán 9. Với chương này, các em sẽ biết được sự xác định của một đường tròn, đường kính và dây của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn hay tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm một số bài tập trắc nghiệm cũng như tham khảo phần hướng dẫn chi tiết bài tập SGK ở từng bài dưới đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF