AMBIENT

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=căn(x-3/4)^2+1/4

bởi Nguyễn Trung Thành 27/02/2019

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=\(\sqrt{\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2}+\dfrac{1}{4}\)

HÃY CỨU GIÚP MK VS, PLEASE!!!!!!eoeoeoeoeoeoeoeo

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • \(P=\sqrt{\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2}+\dfrac{1}{4}\)

  \(=\left|x-\dfrac{3}{4}\right|+\dfrac{1}{4}\)

  Ta có : \(\left|x-\dfrac{3}{4}\right|\ge0\forall x\Rightarrow\left|x-\dfrac{3}{4}\right|+\dfrac{1}{4}\ge\dfrac{1}{4}\forall x\)

  \(\Rightarrow P\ge\dfrac{1}{4}\)

  Dấu "=" xảy ra

  \(\Leftrightarrow x-\dfrac{3}{4}=0\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy GTNN của P là \(\dfrac{1}{4}\) khi x = \(\dfrac{3}{4}\)

  bởi Cuộc Sống Mới 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phần trong căn tương đương

  x-\frac{3}{4}

  P = x-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=x-\frac{1}{2}

  bởi Lê Trần Khả Hân 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>