AMBIENT

Rút gọn A =(dfrac{x^3+2x^2-5x-6}{x^2+x-6})

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 28/12/2018

A=\(\dfrac{x^3+2x^2-5x-6}{x^2+x-6}\)

Rút gọn A

chứng minh với mọi x thì A nguyên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=\dfrac{x^3+2x^2-5x-6}{x^2+x-6}\); (ĐKXĐ: x ≠ 2; x ≠ -3 )

  \(=\dfrac{x^3+3x^2-x^2-3x-2x-6}{x^2-2x+3x-6}\)

  \(=\dfrac{x^2\left(x+3\right)-x\left(x+3\right)-2\left(x+3\right)}{x\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)}\)

  \(=\dfrac{\left(x+3\right)\left(x^2-x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)

  \(=\dfrac{x^2-x-2}{x-2}\)

  \(=\dfrac{x^2+x-2x-2}{x-2}\)

  \(=\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+1\right)}{x-2}\)

  \(=x+1\)

  bởi Nhật Huy Phan Tấn 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>