Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho đường thẳng d có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + 2t\\y = 3 + t\end{array} \right.\)

Tìm điểm M thuộc d và cách điểm A(0;1) một khoảng bằng 5.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Vì \(M \in d\) nên \(M(2 + 2t;3 + t)\)

Độ dài đoạn MA: \(MA = \sqrt {{{\left( {{x_M} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_M} - {y_A}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{\left( {2 + 2t} \right)}^2} + {{\left( {2 + t} \right)}^2}} \)

Mà: \(MA = 5\) nên

\(\begin{array}{l}\sqrt {{{(2 + 2t)}^2} + {{(2 + t)}^2}}  = 5\\ \Leftrightarrow 4{(1 + t)^2} + {(2 + t)^2} = 25\\ \Leftrightarrow 5{t^2} + 12t - 17 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 1\\t =  - \frac{{17}}{5}\end{array} \right.\end{array}\)

Khi t=1 thay vào ta được M(4;4)

Khi \(t =  - \frac{{17}}{5}\) thay vào ta được \(M\left( { - \frac{{24}}{5}; - \frac{2}{5}} \right).\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 6 trang 80 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho điểm A(-2; 1) và hai đường thẳng d1: 3x – 4y + 2 = 0 và d2: mx + 3y – 3 = 0. Giá trị của m để khoảng cách từ A đến hai đường thẳng bằng nhau là:

  • A. m=±1
  • B. m = 1 và m = 4
  • C. m=±4
  • D. m = - 1 và m = 4

Được đề xuất cho bạn