YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 73 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 73 SGK Hình học 10 NC

Cho đường thẳng

\(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y =  - 2t
\end{array} \right.\)

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

a) Điểm A(−1,−4) thuộc Δ.

b) Điểm B(8,14) thuộc Δ, điểm C(8,−14) thuộc Δ.

c) Δ có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {1;2} \right)\).

d) Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( {1;- 2} \right)\).

e) Phương trình \(\frac{{x - 8}}{3} = \frac{{y + 14}}{{ - 6}}\) là phương trình chính tắc của \(\Delta\).

f) Phương trình \(\frac{{x - 1}}{1} = \frac{y}{{ - 2}}\) là phương trình chính tắc của \(\Delta\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các mệnh đề đúng là: b), d), e), f)

Các mệnh đề sai là: a), c)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 73 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF