ADMICRO
UREKA

Bài tập 13 trang 85 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 85 SGK Hình học 10 NC

Trên đường thẳng Δ: x−y+2 = 0. Tìm điểm M cách đều hai điểm E(0;4) và F(4;-9).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình tham số của Δ là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = 2 + t
\end{array} \right.\)

Giả sử M(t;2+t) ∈ Δ và EM = FM

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{ \Leftrightarrow {t^2} + {{\left( {t - 2} \right)}^2} = {{\left( {t - 4} \right)}^2} + {{\left( {t + 11} \right)}^2}}\\
{ \Leftrightarrow t =  - \frac{{133}}{{18}}}
\end{array}\)

Vậy \(M\left( {\frac{{ - 133}}{{18}};\frac{{ - 97}}{{18}}} \right)\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 85 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF