YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.14 trang 148 SBT Hình học 10

Giải bài 3.14 tr 148 SBT Hình học 10

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2; 5) và cách đều hai điểm A(-1; 2) và B(5; 4).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta tìm thấy đường thẳng d1 đi qua M có vectơ chỉ phương là vectơ AB và đường thẳng d2 đi qua M và trung điểm của AB.

d1: x - 3y + 13 = 0

d2: x - 2 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.14 trang 148 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON