Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 81 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\) lần lượt có phương trình: \({d_1}:4x - 2y + 6 = 0\) và \({d_2}:x - 3y + 1 = 0\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Áp dụng công thức\(\cos \varphi  = \frac{{\left| {{a_1}{a_2} + {b_1}{b_2}} \right|}}{{\sqrt {{a_1}^2 + {b_1}^2} \sqrt {{a_1}^2 + {b_1}^2} }}\)

Ta có \(\cos \varphi  = \frac{{\left| {4.1 + ( - 2).( - 3)} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {{( - 2)}^2}} \sqrt {{1^2} + {{( - 3)}^2}} }}\)

\( \Rightarrow \cos \varphi  = \frac{{10}}{{\sqrt {20} \sqrt {10} }}\) = \(\frac{{10}}{{10\sqrt 2 }}\) = \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\) \( \Rightarrow \varphi  = {45^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 7 trang 81 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đường thẳng d1: y = 3x – 1 và \({d_2}:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2 - t\\
  y = 5 + 2t
  \end{array} \right.\)

  Góc giữa hai đường thẳng là:

  • A. α = 30
  • B. α=45o  
  • C. α=60o
  • D. α=90o

Được đề xuất cho bạn