ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 81 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\) lần lượt có phương trình: \({d_1}:4x - 2y + 6 = 0\) và \({d_2}:x - 3y + 1 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Áp dụng công thức\(\cos \varphi  = \frac{{\left| {{a_1}{a_2} + {b_1}{b_2}} \right|}}{{\sqrt {{a_1}^2 + {b_1}^2} \sqrt {{a_1}^2 + {b_1}^2} }}\)

Ta có \(\cos \varphi  = \frac{{\left| {4.1 + ( - 2).( - 3)} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {{( - 2)}^2}} \sqrt {{1^2} + {{( - 3)}^2}} }}\)

\( \Rightarrow \cos \varphi  = \frac{{10}}{{\sqrt {20} \sqrt {10} }}\) = \(\frac{{10}}{{10\sqrt 2 }}\) = \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\) \( \Rightarrow \varphi  = {45^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1