YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 79 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 79 SBT Hình học 10

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Đường thẳng song song với trục Ox có phương trình y = m (m ≠ 0);

b) Đường thẳng có phương trình x = m2+1 song song với trục Oy;

c) Phương trình y = kx+b là phương trình của đường thẳng;

d) Mọi đường thẳng đều có phương trình dạng y = kx+b;

e) Đường thẳng đi qua hai điểm A(a, 0) và B(0, b) có phương trình xa+yb = 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng                        

d) Sai

e) Sai

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 79 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF