ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 81 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 81 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau: 

a) \(A(3;5)\)    \(\Delta :4x + 3y + 1 = 0\);

b) \(B(1; - 2)\)  \(d:3x - 4y - 26 = 0\);

c) \(C(1;2)\)   \(m:3x + 4y - 11 = 0\);

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Áp dụng công thức:

\(d({M_0},\Delta ) = \frac{{|a{x_0} + b{y_0} + c|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}\)

a) \(d({M_0},\Delta ) = \frac{{|4.3 + 3.5 + 1|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = \frac{{28}}{5}\) 

b) \(d(B,d) = \frac{{|3.1 - 4.( - 2) - 26|}}{{\sqrt {{3^2} + {{( - 4)}^2}} }} =  \frac{{15}}{5} = 3\)

c) Ta có: \(3.1 + 4.2 - 11 = 0\) do đó điểm \(C\) nằm trên đường thẳng \(m\)

Suy ra: \(d(C,m) = 0\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 81 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1