ADMICRO
UREKA

Bài tập 8 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Cho đường thẳng Δ: ax+by+c = 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Vectơ \(\overrightarrow n  = \left( {a;b} \right)\) là vectơ pháp tuyến của Δ.

b) Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( { - b;a} \right)\).

c) Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( { kb;ka} \right)\) với k ≠ 0 .

d) Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( { 5b;-5a} \right)\).

e) Đường thẳng vuông góc với Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( { a;b} \right)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các mệnh đề đúng là: a), b), d), e)

Các mệnh đề sai là: c)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 84 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF