YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau và tìm giao điểm (nếu có) của chúng

a) 2x−5y+3 = 0 và 5x+2y−3 = 0;

b) x−3y+4 = 0 và 0,5x−1,5y+4 = 0;

c) 10x+2y−3 = 0 và 5x+y−1,5 = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\frac{2}{5} \ne \frac{{ - 5}}{2}\) nên hai đường thẳng đã cho cắt nhau và tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 5y =  - 3\\
5x + 2y = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{9}{{29}}\\
y = \frac{{21}}{{29}}
\end{array} \right.\)

Vậy giao điểm của hai đường thẳng là \(A\left( {\frac{9}{{29}};\frac{{21}}{{29}}} \right)\)

b ) Ta có: \(\frac{1}{{0,5}} =  - \frac{3}{{ - 1,5}} \ne \frac{4}{4}\) 

Nên hai đường thẳng đã cho song song.

c) Ta có: \(\frac{{10}}{5} = \frac{2}{1} = \frac{{ - 3}}{{ - 1,5}}\) 

Nên hai đường thẳng đã cho trùng nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF