YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 81 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm bán kính của đường tròn tâm \(C( - 2; - 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng 

\(\Delta :5x + 12y - 10 = 0\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Bán kính \(R\) của đường tròn tâm \(C( - 2; - 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng

 \(\Delta :5x + 12y - 10 = 0\) bằng khoảng cách từ \(C\) đến ∆ 

\(R = d(C,\Delta ) = \frac{{|5.( - 2) + 12.( - 2) - 10|}}{{\sqrt {{5^2} + {{12}^2}} }}\)

\( \Rightarrow R = \frac{{| - 44|}}{{\sqrt {169} }} = \frac{{44}}{{13}}\) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1