YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 81 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm bán kính của đường tròn tâm \(C( - 2; - 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng 

\(\Delta :5x + 12y - 10 = 0\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Bán kính \(R\) của đường tròn tâm \(C( - 2; - 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng

 \(\Delta :5x + 12y - 10 = 0\) bằng khoảng cách từ \(C\) đến ∆ 

\(R = d(C,\Delta ) = \frac{{|5.( - 2) + 12.( - 2) - 10|}}{{\sqrt {{5^2} + {{12}^2}} }}\)

\( \Rightarrow R = \frac{{| - 44|}}{{\sqrt {169} }} = \frac{{44}}{{13}}\) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 81 SGK Hình học 10

Bài tập 3.1 trang 146 SBT Hình học 10

Bài tập 3.2 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.3 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.4 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.5 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.6 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.7 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.8 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.9 trang 147 SBT Hình học 10

Bài tập 3.10 trang 148 SBT Hình học 10

Bài tập 3.11 trang 148 SBT Hình học 10

Bài tập 3.12 trang 148 SBT Hình học 10

Bài tập 3.13 trang 148 SBT Hình học 10

Bài tập 3.14 trang 148 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 79 SBT Hình học 10

Bài tập 2 trang 79 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 6 trang 80 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 73 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 12 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 85 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 85 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 15 trang 89 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 21 trang 95 SGK Hình học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON