ADMICRO
UREKA

Bài tập 10 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 84 SGK Hình học 10 NC

Cho điểm A(-5, 2) và đường thẳng \(\Delta :\left\{ {\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y + 3}}{{ - 2}}} \right.\). Hãy viết phương trình đường thẳng:

a) Đi qua A và song song với Δ;

b) Đi qua A và vuông góc với Δ .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương là: \(\overrightarrow u  = \left( {1; - 2} \right)\)

a) Đường thẳng đi qua A và song song với Δ có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( {1; - 2} \right)\) có phương trình chính tắc là: \(\frac{{x + 5}}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 2}}\)

b) Đường thẳng đi qua A và vuông góc với Δ có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow u  = \left( {1; - 2} \right)\) có phương trình tổng quát là:

1.(x+5)−2.(y−2)=0 ⇔ x−2y+9 = 0.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 84 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF