Viết ptpư có thể xảy ra khi các chất trên tác dụng với oxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất.

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 24/04/2019

Cho các chất sau: CH4,C12H22O11(Saccarôzơ),H2S,NH3,FeS2,SO2.Hãy viết ptpư có thể xảy ra khi các chất trên tác dụng với oxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất.

Câu trả lời (1)

 • Các chất cháy trong điều kiện thiếu O2 có thể cho đơn chất là:

  CH4 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) C + 2H2O

  C12H22O11 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 11C + CO2 + 11H2O

  2H2S + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2S + 2H2O

  4NH3 + 3O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2N2 + 6H2O

  bởi Nguyễn Trần Cẩm Nhung 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Bảo An

  Hãy tìm và cho biết hiện nay có bao nhiêu nguyên tố hóa học.

  Nêu 4 nguyên tố mới vừa được tìm thấy

 • Lê Minh Trí

  Dạng 1 : Nhận biết các chất hữu cơ

  Câu 1 : Có 3 ống nghiệm chứa các chất lỏng : tinh bột , axit axetic , rượu etylic . Làm cách nào để nhận biết được các chất trên theo phương pháp hóa học ? Viết PTP Ư

  Câu 2 : Có 4 chất lỏng : rượu etylic , axit axetic , benzen,phenol.Nêu pp hóa học để nhận biết các chất lỏng trên

  Câu 3 : Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các chất lỏng sau : Rượu etylic , benzen,axit axetic,etyl axetat , glucozo

  Câu 4 : có 4 dd : Rượu etylic , tinh bột , glucozo , saccarozo. Nêu pp hó học để nhận biết các chất

  caau5 : nêu pp hóa học để nhận biết : dầu lạc , dầu hỏa , giấm ăn , lòng trắng trứng gà

 • Dương Minh Tuấn

  Bài 1: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất khí sau: CH4, C2H4, CO2.

  Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất khí trên, viết phương trình hóa học nếu có.

  mình cần lời giải chi tiết một chút ạ.. Thank you so much!!

  Bài 2: viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau:

  C2H4→C2H5OH→CH3COOH→CH3COOC2H5→C2H5OH

 • Tay Thu

  hihi!!! GIÚP MÌNH VỚI MẤY BẠN !!!! GIẢI CÀNG CHI TIẾT CÀNG TỐT NHA MÌNH CẢ ƠN !!!hihi

  1/ xác định lượng CuSO4.5H2O và dung dịch cuso4 8% cần có để điều ché 560g dung dịch CuSO4 16%( không dùng quy tắc đường chéo

  2/ Nung 204g hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)3 đế khối lượng không đổi thấy khối lượng hỗn hợp rắn giảm đi 54g a. tính khối lượng của mỗi oxi thu được, biết tỷ lệ số mol giữa chúng trong hỗn hợp sản phẩm rắn là 1:1 b, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp bang đầu

  3/ Háo tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch H2SO4 loảng thì thu đc 10,08 lit khí hiđrô ( đktc) Mặt khác , Nế cũng cho một lượng hỗn hợp như trên phản ứng với dung dịch KOH thì thu được 6,72 lít khí h2 ở đktc a, Tính thành phần % về khối lượng mỗi khim loại trong hỗn hợp b, Tính V dung dịch H2SO4 1M đã dùng c, Tính V dung dịch KOH 0.5 M đã dùng

  4/ Một hợp chất đc tạo bởi kim loại hóa trị II và phi kim hóa trị I. Hòa tan 41,6 gam hợp chất này vào nước rồi chia thành 2 phân bằng nhau Phần 1 : Cho tác dụng với đ AgNO4 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu đc 19,7 gam kết tủa khác. Xác định công thứ hóa học của hợp chất đó

  5/ Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X? b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.

 • Mai Thuy

  cho 10 lít hỗn hợp khí A gồm C2H6,C2H4và H2 qua Niken nung nóng sau phản ứng thu được 8 lít hỗn hợp khí B gồm C2H6và H2 . Tính thể tích C2H4 trong A

 • Nguyễn Thủy

  Hợp chất AHx có thành phần trăm A = 91,176% . Xác định nguyên tố A rồi viết thành CTHH đúng

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Giúp mình trả lời nhanh mấy câu trắc nghiệm này nha, mình đang cần gấp!

  1. Cho 24 gam axit axetic tác dụng với 27,6 gam rượu etylic thu được 24,64 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng Este hóa là :

  A.70% B.65% C.60% D.80%

  2. Để điều chế được 31,4 gam brombenzen thì cần dùng bao nhiêu gam enzym. Biết hiệu suất phản ứng là 85%.

  A.15,6 B.13,26 C.32 D.18,353

  3. Pha 8 lít rượu etylic nguyên chất với 12 lít nước thu được dung dịch có độ rượu là:

  A.15° B.40° C.60° D.66,66°

  4. để phân biệt được các chất: rượu etylic, Benzen, axit axetic, người ta dùng:

  A. nước và natri

  B. sắt và quỳ tím

  C. quỳ tím và natri

  D. dung dịch Natri cacbonat

 • Nguyễn Hạ Lan

  1..Một hỗn hợp khí A gồn 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2; 2 mol CH4

  a. Tính khối lượng mol trung bình của hh A?

  b. Tính % thể tích và khối lượng mỗi khí trong A?

  2.. Hòa tan 13g Zn bằng dd HCl 2M ( vừa đủ)

  a. Tính V H2 sinh ra (đktc) và V HCl cần dùng?

  b. Tính CM muối thu đc?

 • Bo Bo

  Câu 1 Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau ; rượu etylic, glucozơ , axit axetic, .Viết phương trình hóa học nếu có

  Câu 2 Xác định công thức phân tử của hợp chất A, biết A chứa các nguyên tố C,H,O . Khi đốt cháy 18 gam hợp chất A thu được 26,4 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O . Biết khối lượng mol của A là 180

  Câu 3 Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g rượu etylic có mặt của axit H2SO4 đặc . Tính số mol của A là 180

  Gúp mình với

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  câu 1 điền vào chỗ trống hoặc viết tiếp dãy pthh

  C2H4 +........->CO2+H2O

  C6H6+Br2->................HBr

  CH4=CH2+Br2-> ...............

  CaCO3->CO2->Na2CO3->CO2->CO