TÌm CTPT X

bởi Nguyễn Hoài Thương 25/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 6,9g chất X gồm C,H,O cần 10,08l O2(đktc) thu đc CO2 và H2O theo tỉ lệ VCO2:VH2O = 2:3. Biết 1l hh X ( đktc) nặng 2,0535g. TÌm CTPT X

Câu trả lời (1)

 • ta có:

  MX= 2,0535*22,4 = 46

  =>nX=6,9/46= 0,15mol

  gọi CTTQ của X là CxHyOz

  ta có:

  VCO2 : VH2O= (0,15*x) / ((0,15*y)/2) = 2/3

  =>x : y = 1 : 3

  do MX=46

  => z = (46-12-3)/16 = 2

  vậy CTPT của X là CH3O2

  bởi Hà Minh Đức 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thúy ngọc

  Bài 1: Hỗn hợp X gồm một hidrocacbon mạch hở A và một ankin B( có tỉ lệ mol 2:1) có tỉ khối với H2 bằng 25,33. Đốt cháy 3,36 lít hỗn hợp X(đktc) sau đó hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu được 55g kết tủa.

  a. A thuộc dãy đồng đẳng nào?

  b. Tìm CTPT, viết CTCT có thể có của A, B biết chúng hơn kém nhau 1 C trong phân tử.

 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 1:Chia 24(g) oxit kl RO thành 2 phần bằng nhau: -Phần 1: Hòa tan trong dd dư, xử lý dd thu được 25,65(g) một muối X duy nhất (cái mình mình nghĩ là muối ngậm) -Phần 2: Hòa tan trong dd H2SO4 loãng dư, xử lý dd thu được 37,5(g) muối Y duy nhất. Biết M X<180g/mol, M Y<269g/mol. Tìm CTH của X, Y Bài 2: Cần lấy bao nhiêu g nước và bao nhiêu g tinh thể hiddrat có công thức XY.10H2O với khối lg mol là 400, để pha trộn 1 dd hão hòa ở 90 độ C mà làm lạnh đến 40 độ C sẽ lắng xuống 0,5(mol) tinh thể hidrrat có công thức XY.6H2O. Cho biết độ tan của muối khan XY ở 90 độ C và 40Độ C lần lượt là 90 và 60(g)
 • ngọc trang

  dot chay hoan toan 1 hop chat huu co A chua 3 nguyen to C;H;O boi luong O2 vua du thu duoc luong hoi nuoc bang 45/77 khoi luong A va the tich CO2 bang 8/9 the tich O2 phan ung .Xac dinh cong thuc don gian nhat cua A

 • Mai Trang

  Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong các sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ bằng PTHH

  a)\(CuSO_4\rightarrow X\rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow Cu\)

  b)\(\xrightarrow[A]{A}\) Fe\(\rightarrow^{+B}\rightarrow D^{+E}\rightarrow G\)

  Biết A + HCl\(\rightarrow\) D + G + H2O

 • Quế Anh

  Đốt cháy hoàn toàn 9 gam chất hữu cơ A. Toàn bộ sản phẩm thu được qua bình chứa dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam và thu được 30 gam kết tủa. tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với heli là 22,5

 • Mai Thuy

  cho 10 lít hỗn hợp khí A gồm C2H6,C2H4và H2 qua Niken nung nóng sau phản ứng thu được 8 lít hỗn hợp khí B gồm C2H6và H2 . Tính thể tích C2H4 trong A

 • Tay Thu

  hihi!!! GIÚP MÌNH VỚI MẤY BẠN !!!! GIẢI CÀNG CHI TIẾT CÀNG TỐT NHA MÌNH CẢ ƠN !!!hihi

  1/ xác định lượng CuSO4.5H2O và dung dịch cuso4 8% cần có để điều ché 560g dung dịch CuSO4 16%( không dùng quy tắc đường chéo

  2/ Nung 204g hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)3 đế khối lượng không đổi thấy khối lượng hỗn hợp rắn giảm đi 54g a. tính khối lượng của mỗi oxi thu được, biết tỷ lệ số mol giữa chúng trong hỗn hợp sản phẩm rắn là 1:1 b, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp bang đầu

  3/ Háo tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch H2SO4 loảng thì thu đc 10,08 lit khí hiđrô ( đktc) Mặt khác , Nế cũng cho một lượng hỗn hợp như trên phản ứng với dung dịch KOH thì thu được 6,72 lít khí h2 ở đktc a, Tính thành phần % về khối lượng mỗi khim loại trong hỗn hợp b, Tính V dung dịch H2SO4 1M đã dùng c, Tính V dung dịch KOH 0.5 M đã dùng

  4/ Một hợp chất đc tạo bởi kim loại hóa trị II và phi kim hóa trị I. Hòa tan 41,6 gam hợp chất này vào nước rồi chia thành 2 phân bằng nhau Phần 1 : Cho tác dụng với đ AgNO4 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu đc 19,7 gam kết tủa khác. Xác định công thứ hóa học của hợp chất đó

  5/ Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X? b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.

 • Dương Minh Tuấn

  Bài 1: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất khí sau: CH4, C2H4, CO2.

  Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất khí trên, viết phương trình hóa học nếu có.

  mình cần lời giải chi tiết một chút ạ.. Thank you so much!!

  Bài 2: viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau:

  C2H4→C2H5OH→CH3COOH→CH3COOC2H5→C2H5OH

 • Lê Minh Trí

  Dạng 1 : Nhận biết các chất hữu cơ

  Câu 1 : Có 3 ống nghiệm chứa các chất lỏng : tinh bột , axit axetic , rượu etylic . Làm cách nào để nhận biết được các chất trên theo phương pháp hóa học ? Viết PTP Ư

  Câu 2 : Có 4 chất lỏng : rượu etylic , axit axetic , benzen,phenol.Nêu pp hóa học để nhận biết các chất lỏng trên

  Câu 3 : Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các chất lỏng sau : Rượu etylic , benzen,axit axetic,etyl axetat , glucozo

  Câu 4 : có 4 dd : Rượu etylic , tinh bột , glucozo , saccarozo. Nêu pp hó học để nhận biết các chất

  caau5 : nêu pp hóa học để nhận biết : dầu lạc , dầu hỏa , giấm ăn , lòng trắng trứng gà

 • Lê Bảo An

  Hãy tìm và cho biết hiện nay có bao nhiêu nguyên tố hóa học.

  Nêu 4 nguyên tố mới vừa được tìm thấy