xác định công thức tổng quát hợp chất (X) , biết khối lượng phân tử của (X) bằng 44 đcv

bởi thu hảo 28/04/2019

đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam hợp chất hữu cơ (X) , sau phản ứng thu được 6.6 gam CO2 và 3,6 gam H2O

a/ viết phương trình phản ứng tổng quát

b/ xác định công thức tổng quát hợp chất (X) , chiết khối lượng phân tử của (X) bằng 44 đcv

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • het roi

  1) Cho 4 chất khí vô cơ A,B,C,D đưnmgj trong 4 lọ riêng biệt . Mỗi chất khí có 1 số tính chất sau :

  _ Khí A rất độc , không cháy , nặng hơn không khí , hòa tan trong nước , có tính tẩy màu .

  _ Khí B rất độc ; cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh , sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong , chất khí sinh ra tạo hiệu ứng nhà kính .

  _ Khí C không cháy trong không khí , làm đục nước vôi trong .

  _ Khí D cháy trong không khí tạo chất lỏng ( ở nhiệt độ thường) ; chất lỏng không màu , không mùi , làm CuSO4 khan chuyển từ màu xanh sang màu trắng .

  Xác định các chất khí , giải thích bằng phương trình hóa học .

 • Nguyễn Trọng Nhân

  đốt cháy hoàn toàn 2,24l một hidrocacbon thu được 6,72l khí CO2 và 7,2g nước. các khí đều đo ở đktc. xác định công thức phân tử của hidrocacbon đã đem đi đốt

 • Huong Duong

  Nhận biết pphh

  a. benzen, rượu etylic , axit axetic , H2O

  b. Các chất khí Metan , etilen, cacbon dioxit đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn ...

  c. Dd axit axetic , dd rượu etylic, etyl axetat , dd glucozơ.

  d. benzen, rượu etylic ,axit axetic ,và glucozơ.

 • Lan Ha

  Có chất CO2H4 ko???

 • thu thủy

  Trong bếp có 3 lọ nước màu trắng là giấm ăn, nước muối và xà phòng. Bằng kiến thức đã học hãy phân biệt 3 lọ nước

  đó

 • Lê Tường Vy

  1.dẫn V(lít) khí CO qua ống sứ chứa 31,2 g hỗn hớp cuO vào oxit của kim loại chưa rõ hóa trị sau phẩn ứng kết thúc thu đc 23,2 g hỗn hợp(hh) kim loại X và hh khí y biết Dy/h2 =20,667cho toàn bộ hh X vào dd HCL dư đến khi Pứ hoàn toàn thấy 6,72 (lít) khí thoat ra.Tính X và lập cthh của oxit kim loại

  2.khử hoàn toàn 52 g hh CuO và MxOy cần 11,21 lít hiđro ở(đktc) cho hh kim loại thu đc sau pứ vào dd hcl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí ở đktc và còn lại 1 chât rắn a.lọc a dốt trong kkhí đến KL ko đổi thu đc 16 g oxit màu đen

  a) tính kl mỗi oxit trong hh ban đầu

  b) lập ct của MxOy

 • Anh Trần

  Trong hợp chất XHn có chưa 17,65% là hiđro. Biết hợp chất này có tỉ khối vs khí Metan CH4 là 1,0625. X là nguyên tố nào

 • minh thuận

  Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất A chứa C,H,N,O bằng O2 vừa đủ rồi cho toàn bộ sản phẩm chất đi chậm qua dung dịch nước vôi trong dư --> bình chứa nặng thêm 2,66 gam và có tách ra 4 gam kết tủa . Khí ra khỏi bình dung dịch trên là N2 có thể tích bằng 224ml (đktc). Tìm công thức A biết ở dạng đơn giản

 • Nguyễn Vũ Khúc

  C1: Trong một loại oxit của lưu huỳnh có 2 gam lưu huỳnh kết hợp 3 gam oxi. CTHH đơn giản nhất của oxit này là: A. SO B. SO2 C. SO3 D. Khg có CT nào

  C2: Trong một loại oxit của nito có 7 gam nito kết hợp 8 gam oxi. CTHH đơn giản nhất của oxit này là: A. NO B. NO2 C. N2O3 D. N2O E. N2O5

  C3: Có các hiện tượng sau: Đốt cháy khí H2, sinh ra nước ; Hiện tượng cháy rừng ; Nước để trong ngăn đá tủ lạnh thành nước đá ; Cồn để trong lọ khg kín bị bay hơi ; Vôi sống cho vào nước thành vôi tôi ; Pháo hoa bắn lên trời cháy sáng rực rỡ a. Số hiện tượng vật lý là: A. 2 B.3 C.4 D. 5 b. Số hiện tượng hoá học là: A. 3 B. 4 C.5 D.6 C4: Cho CT của 1 số chất: Cl2, FeCl3, Al2O3, Cu, NaNO3, KOH A. có 3 đơn chất và 3 hợp chất B. Có 4 đơn chất và 3 hợp chất C. Có 2 đơn chất và 4 hợp chất D. Có 1 đơn chất và 5 hợp chất

  C5: Hoá trị II của Fe ứng với CTHH nào sau đây: A. FeO B. Fe3O2 C. Fe2O3 D. Fe3O4

  C6: Trong phòng thí nghiệm, các khí sau có thể thu vào bình đặt đứng: A. NH3, H2 B. HCl, N2 C. Cl2, CH4 D. H2S, SO2

  C7: Dãy gồm các hợp chất là: A. Cl2, NO2, CO2, O2 B. MgO, K2O, FeO C. H2O, Br2, Cu, FeO D. Cu, Fe, CuO, Na

  C8: Nước giếng là: A. hợp chất B. đơn chất C. chất tinh khiết D. hỗn hợp

  C9: khi phân huỷ hoàn toàn 24,5g kaliclorat thu dc 9,6g khí O2 và kaliclorua. Khối lượng của kaliclorua thu dc là: A. 13g B. 14g C. 14,9g D.15,9g

 • Trịnh Lan Trinh

  Hãy viết CTCT có thể có ứng với mỗi CTPT sau: C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br, C4H10O