AMBIENT

Viết phương trình phản ứng xảy ra

bởi Nguyễn Thị An 09/06/2019

Hỗn hợp A gồm K2O và Al2O3.Cho A vào nước, kết thúc phản ứng thu được dung dịch B. Cho từ từ CO2 vào dung dịch B cho đến dư, thu đc kết tủa D. Nung D trong không khí ta được chất rắn E. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(K_2O+H_2O-->2KOH\)

  \(2KOH+Al_2O_3-->2KAlO_2+H_2O\)

  \(2KOH+CO_2-->K_2CO_3+H_2O\)

  \(K_2CO_3+H_2O+CO_2-->2KHCO_3\)

  \(KAlO_2+CO_2+2H_2O-->Al\left(OH\right)_3+KHCO_3\)

  \(2Al\left(OH\right)_3-t^o->Al_2O_3+3H_2O\)

  bởi Trần Danh Hữu 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>