Điền vào chỗ trống hoặc viết tiếp dãy pthh

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 24/04/2019

câu 1 điền vào chỗ trống hoặc viết tiếp dãy pthh

C2H4 +........->CO2+H2O

C6H6+Br2->................HBr

CH4=CH2+Br2-> ...............

CaCO3->CO2->Na2CO3->CO2->CO

Câu trả lời (1)

 • C2H4 + 3O2 \(\rightarrow\) 2CO2 + 2H2O

  C6H6 + Br2 \(\rightarrow\) C6H5Br + HBr

  CH4 = CH2 + Br2 \(\rightarrow\) CH4 - CHBr + HBr

  CaCO3 \(\rightarrow\) CaO + CO2

  CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

  Na2CO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + CO2 + H2O

  2CO2 \(\rightarrow\) 2CO + O2

  bởi Nguyễn An 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bo Bo

  Câu 1 Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau ; rượu etylic, glucozơ , axit axetic, .Viết phương trình hóa học nếu có

  Câu 2 Xác định công thức phân tử của hợp chất A, biết A chứa các nguyên tố C,H,O . Khi đốt cháy 18 gam hợp chất A thu được 26,4 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O . Biết khối lượng mol của A là 180

  Câu 3 Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g rượu etylic có mặt của axit H2SO4 đặc . Tính số mol của A là 180

  Gúp mình với

 • Nguyễn Hạ Lan

  1..Một hỗn hợp khí A gồn 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2; 2 mol CH4

  a. Tính khối lượng mol trung bình của hh A?

  b. Tính % thể tích và khối lượng mỗi khí trong A?

  2.. Hòa tan 13g Zn bằng dd HCl 2M ( vừa đủ)

  a. Tính V H2 sinh ra (đktc) và V HCl cần dùng?

  b. Tính CM muối thu đc?

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Giúp mình trả lời nhanh mấy câu trắc nghiệm này nha, mình đang cần gấp!

  1. Cho 24 gam axit axetic tác dụng với 27,6 gam rượu etylic thu được 24,64 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng Este hóa là :

  A.70% B.65% C.60% D.80%

  2. Để điều chế được 31,4 gam brombenzen thì cần dùng bao nhiêu gam enzym. Biết hiệu suất phản ứng là 85%.

  A.15,6 B.13,26 C.32 D.18,353

  3. Pha 8 lít rượu etylic nguyên chất với 12 lít nước thu được dung dịch có độ rượu là:

  A.15° B.40° C.60° D.66,66°

  4. để phân biệt được các chất: rượu etylic, Benzen, axit axetic, người ta dùng:

  A. nước và natri

  B. sắt và quỳ tím

  C. quỳ tím và natri

  D. dung dịch Natri cacbonat

 • Nguyễn Thủy

  Hợp chất AHx có thành phần trăm A = 91,176% . Xác định nguyên tố A rồi viết thành CTHH đúng

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Cho các chất sau: CH4,C12H22O11(Saccarôzơ),H2S,NH3,FeS2,SO2.Hãy viết ptpư có thể xảy ra khi các chất trên tác dụng với oxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất.

 • Bánh Mì

  Hoàn thành sơ đồ pứ sau ghi dk nếu có

  Tinh bột>glucozo>rượu etylic>axit axetat(>kẽm axetat)>etyl axetat>rượu etylic ( chú ý là axit axetat>kẽm axetat,axit axetat >etyl axetat nhé)

 • bich thu

  1.. Trong 500g dd NaOH có 10 mol NaOH:

  a. Tính C% của dd NaOH?

  b. Phải thêm bao nhiêu g nước vào 300 g dd NaOH đó để có dd NaOH 20%.

  2..Hòa tan hoàn toàn 5,6g Fe vào 200g dd HCl thu đc V khí H2 và dd A

  a. Tính V

  b. Tính C% của dd HCl ban đầu

  c. Tính C% muối vừa thu đc sau PƯ

  3.. Hòa tan hoàn toàn 5,4g Al vào 500g dd HCl 36,5%(dư) thu đc V khí H2 và dd B

  a. Tính V

  b. Tính khối lượng HCl nguyên chất còn dư sau PƯ

  c. Tính C% các chất sau PƯ

 • Dương Quá

  Viết các phương trình hóa học để thực hiện chuyển đổi sau :

  CaCO3 \(\rightarrow\) CaO \(\rightarrow\) CaC2 \(\rightarrow\) C2H2 \(\rightarrow\) C2H4 \(\rightarrow\) C2H5OH \(\rightarrow\) CH3COOH \(\rightarrow\) CH3COOC2H5 \(\rightarrow\) CH3COONa .

  HELP ME !!!!!!

 • hà trang

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 10.08 lít hh X gồm CH4 VÀ C2H6 thu đc 14,56 lít CO2
  a) Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hh X
  b) Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 qua đ Ba(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Tính a
  Bài 2: Đốt cháy hết x gam hh gồm rượu etylic và axit axetic cần dùng 11,2 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dd Ca(OH)2 dư thu đc 40g kết tủa.
  a) Tìm x
  b) Tính thành phần % mỗi chất có trong hh

  Bài 3: Cho 500ml dd axit axetic tác dụng với Mg thu được 11,2 l khí ở đktcvà dd A
  a) Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng
  b) Lượng axit axetic được dùng để tiến hành pản ứng este hóa với rượu etylic( xúc tác là axit sunfuric đặc). Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất phản ứng este hóa là 80%

 • Mai Rừng

  đốt cháy 4,5g chất hữu cơ thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. biết khối lượng mol của phân tử chất hữu cơ là 60g . xác định công thức phân tử của chất hữu cơ