Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp ban đầu

bởi Tay Thu 25/04/2019

hihi!!! GIÚP MÌNH VỚI MẤY BẠN !!!! GIẢI CÀNG CHI TIẾT CÀNG TỐT NHA MÌNH CẢ ƠN !!!hihi

1/ xác định lượng CuSO4.5H2O và dung dịch cuso4 8% cần có để điều ché 560g dung dịch CuSO4 16%( không dùng quy tắc đường chéo

2/ Nung 204g hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)3 đế khối lượng không đổi thấy khối lượng hỗn hợp rắn giảm đi 54g a. tính khối lượng của mỗi oxi thu được, biết tỷ lệ số mol giữa chúng trong hỗn hợp sản phẩm rắn là 1:1 b, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp bang đầu

3/ Háo tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch H2SO4 loảng thì thu đc 10,08 lit khí hiđrô ( đktc) Mặt khác , Nế cũng cho một lượng hỗn hợp như trên phản ứng với dung dịch KOH thì thu được 6,72 lít khí h2 ở đktc a, Tính thành phần % về khối lượng mỗi khim loại trong hỗn hợp b, Tính V dung dịch H2SO4 1M đã dùng c, Tính V dung dịch KOH 0.5 M đã dùng

4/ Một hợp chất đc tạo bởi kim loại hóa trị II và phi kim hóa trị I. Hòa tan 41,6 gam hợp chất này vào nước rồi chia thành 2 phân bằng nhau Phần 1 : Cho tác dụng với đ AgNO4 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu đc 19,7 gam kết tủa khác. Xác định công thứ hóa học của hợp chất đó

5/ Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X? b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.

Câu trả lời (1)

 • 1) CuSO45H2O=80(G) và dd cuso4=480(g)

  2) a) mgo=48 (g); fe2o3=96(g)

  b) %mg(oh)2=35,15%; %fe(oh)3=64,85

  3) a) %al=39,13%; %fe=60,87%

  b)0,45(l)

  c)0,49(l)

  4)Bacl2

  5)tự làm nha dễ lm

  bởi Thảo Nguyên 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan