YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 79 sách GK Hóa lớp 8

Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết:

a) Khối lượng mol của chất đã cho.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Khối lượng mol của chất đã cho: 

MK2CO3 = 39.2 + 16.3 = 138 g

Câu b:

Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất:

\(\% K = \frac{{39,2.100}}{{138}} = 56,5\% \)

\(\% C = \frac{{12.100}}{{138}} = 8,7\% \)

\(\% O = \frac{{16,3.100}}{{138}} = 34,8\% \)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 79 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF