YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 79 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là 36,8% Fe; 21,0% S; 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Khối lượng mol của Fe là 

\({M_{Fe}} = \frac{{152.36,8}}{{100}} = 56g\)

Khối lượng mol của S là:

\({M_{S}} = \frac{{152.21}}{{100}} = 32g\)

Khối lượng mol của O là: 

\({M_O} = \frac{{152.42,2}}{{100}} = 64g\)

Gọi công thức hóa học của hợp chất là FeXSyOz, ta có:

56.x = 56 ⇒ x = 1

32.y = 32 ⇒ y = 1

16.z = 64 ⇒ z = 4

Vậy hợp chất có công thức hóa học là FeSO4

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 79 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON