AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi \(S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + ... + C_n^n.\) Giá trị của S là bao nhiêu? 

  • A. \(S=n^n\)
  • B. \(S=0\)
  • C. \(S=n^2\)
  • D. \(S=2^n\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(S = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + ... + C_n^n = {\left( {1 + 1} \right)^n} = {2^n}\) 

  Phần thưc của số phức z là 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>