AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \({\log _3}x = 3{\log _3}2.\) Khi đó giá trị của x là  

  • A. 8
  • B. 6
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: 

  Sử dụng công thức \({\log _a}{b^c} = c{\log _a}b\left( {0 < a \ne 1,b > 0} \right)\) 

  Cách giải:

  Ta có: \({\log _3}x = 3{\log _3}2 \Leftrightarrow {\log _3}x = {\log _3}{2^3} \Leftrightarrow x = 8\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>