AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD với \(A\left( { - 2;3;1} \right),B\left( {3;0; - 1} \right),C\left( {6;5;0} \right).\) Tọa độ đỉnh D là

  • A. D(1;8;- 2)
  • B. D(11;2;2)
  • C. D(1;8;2)
  • D. D(11;2;- 2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi A, B, C, D phân biệt, không thẳng hàng và \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) 

  Cách giải:

  ABCD là hình bình hành \( \Rightarrow \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow {AB}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  6 - {x_D} = 3 + 2\\
  5 - {y_D} = 0 - 3\\
   - {z_D} =  - 1 - 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_D} = 1\\
  {y_D} = 8\\
  {z_D} = 2
  \end{array} \right. \Rightarrow D\left( {1;8;2} \right)\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>