AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 2y + 6z - 1 = 0.\) Tâm của mặt cầu là

  • A. I(2;- 1;3)
  • B. I(- 2;1;3)
  • C. I(2;- 1;- 3)
  • D. I(2;1;- 3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: 

  \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2ax - 2by - 2cz + d = 0\) là phương trình mặt cầu có tâm I(a;b;c) 

  Cách giải:

  \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 2y - 6z - 1 = 0\) là phương trình mặt cầu có tâm I(2;- 1;- 3) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>