AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của x thì biểu thức \({\left( {4 - {x^2}} \right)^{\frac{1}{3}}}\) sau có nghĩa

  • A. \(x \ge 2\)
  • B. Không có giá trị x
  • C. \( - 2 < x < 2\)
  • D. \(x \le  - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: 

  Xét hàm số \(y = {x^a}\) :

  + Nếu \(\alpha \) là số nguyên dương thì TXĐ:  

  + Nếu \(\alpha \) là số nguyên âm hoặc bằng 0 thì TXĐ: \(D = R\backslash \left\{ 0 \right\}\) 

  + Nếu \(\alpha \) là không phải là số nguyên thì TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\) 

  Cách giải:

  ĐKXĐ: \(4 - {x^2} > 0 \Leftrightarrow  - 2 < x < 2\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA