AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ: Đồ thị hàm số \(y=f(x)\)có mấy điểm cực trị?

  • A. 0
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:

  Dựa vào đồ thị hàm số xác định số điểm cực trị của hàm số.

  Cách giải:

  Đồ thị hàm số \(y=f(x)\) có 2 điểm cực trị.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA