AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm trên R và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Đặt \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2}} \right).\) Tìm số nghiệm của phương trình \(g'(x) =0\) 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2}} \right) \to g'\left( x \right) = 2x.f'\left( x \right)\) 

  \(g'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow 2x.f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  f'\left( x \right) = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = c
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = c
  \end{array} \right.\) 

  (với 2 < c < 3 được biểu diễn bởi hình vẽ trên)

  Vậy, phương trình \(g'(x)=0\) có 2 nghiệm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>