AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^2} + 2x + 5\) trên nửa khoảng \(\left[ { - 4; + \infty } \right)\) là

  • A. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4; + \infty } \right)} y = 5\)
  • B. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4; + \infty } \right)} y = -17\)
  • C. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4; + \infty } \right)} y = 4\)
  • D. \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4; + \infty } \right)} y = -9\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(y = {x^2} + 2x + 5 \Rightarrow y' = 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - 1\) 

  Hàm số \(y = {x^2} + 2x + 5\) liên tục trên \(\left[ { - 4; + \infty } \right)\) có \(f\left( { - 4} \right) = 13,f\left( { - 1} \right) = 4,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty \) 

  \( \Rightarrow \mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4; + \infty } \right)} y = 4\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA